Riyaziyyat və Mexanikanın Müasir Problemləri - 2023

26-28 aprel, 2023

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Plenar Məruzəçilər

  • Mərdanov Misir – Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, Bakı, Azərbaycan Respublikası
  • Abdullayev Fəxrəddin – Mersin Universiteti, Mersin, Türkiyə Cümhuriyyəti
  • Əliyev Əkbər – Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, Bakı, Azərbaycan Respublikası