Riyaziyyat və Mexanikanın Müasir Problemləri - 2023

26-28 aprel, 2023

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Əsərlər

Məruzələrin orijinal və əvvəllər dərc olunmamış tam mətnləri Təşkilat Komitəsi tərəfindən aşağıdakı elmi jurnallarda dərc olunmaq üçün təqdim ediləcəkdir:

  • FILOMAT (SCIE; SCOPUS)
  • AXIOMS (SCIE, SCOPUS; Open Access)
  • CARPATHIAN MATHEMATICAL PUBLICATIONS (ESCI; SCOPUS)
  • PROCEEDINGS OF INSTITUTE OF MATHEMATICS AND MECHANICS (ESCI;
    SCOPUS)
  • AZERBAIJAN JOURNAL OF MATHEMATICS (ESCI; SCOPUS)
  • TRANSACTIONS ISSUE MATHEMATICS (SCOPUS)
  • TRANSACTIONS ISSUE MECHANICS