Riyaziyyat və Mexanikanın Müasir Problemləri - 2023

26-28 aprel, 2023

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Arxiv

İbrahim İbrahimovun 110 illiyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın Müasir Problemləri – 2022” adlı Beynəlxalq Konfrans

Konfrans Materialları