Arxiv

İbrahim İbrahimovun 110 illiyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın Müasir Problemləri – 2022” adlı Beynəlxalq Konfrans

Konfrans Materialları – 2022

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 100-illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın Müasir Problemləri – 2023” adlı Beynəlxalq Konfrans

Konfrans Materialları – 2023