Riyaziyyat və Mexanikanın Müasir Problemləri - 2023

26-28 aprel, 2023

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Dəvət olunmuş məruzəçilər

 • Ayupov Şavkat – V. İ. Romankovski adına Riyaziyyat İnstitutu, Daşkənd, Özbəkistan
 • Allaberen Aşırəliyev – Bahçeşehir Universiteti, İstanbul, Türkiyə Cümhuriyyəti
 • Arqusuntsev Aleksandr – Jrkutsk Dövlət Universiteti, Jrkutsk, Rusiya Federasiyası
 • Dmitrişin Roman – Prikarpatiya Milli Universiteti,İvano – Frankovsk, Ukrayna
 • Əfəndiyev Yalçın – Texas Universiteti, Amerika Birləşmiş Ştatları
 • Giuseppe Di Fazio(Regularity for elliptic equations under minimal assumptions) University of Catania, Italy
 • Kələntərov Vərqa – Koç Universiteti, İstanbul, Türkiyə Cümhuriyyəti
 • Kocinac Ljubisa – Niş Universiteti, Niş, Serbiya
 • Kopotun Kirill – Manitoba Universiteti, Kanada
 • Qolberq Anatoli – Holon Texnologiya İnstitutu, İsrail
 • Savaş Əkrəm – Uşak Universiteti, Uşak, Türkiyə Cümhuriyyəti
 • Savçuk Viktor – Ukrayna Milli Elmlər Akademiyası Riyaziyyat İnstitutu, Kiyev, Ukrayna
 • Şövkət David – ORT Brande College, İsrail
 • Şevçuk İqor – Taras Şevçenko adına Kiyev Milli Universiteti, Kiyev, Ukrayna
 • Timoxa Aleksandr – Ukrayna Milli Elmlər Akademiyası Riyaziyyat İnstitutu, Kiyev, Ukrayna
 • Yuşenko Lyudmila – Toulon Universiteti, Fransa
 • Zajac Jozef – Xelm Dövlət Ali Məktəbi, Xelm, Polşa