Riyaziyyat və Mexanikanın Müasir Problemləri - 2023

26-28 aprel, 2023

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Mühüm tarixlər

Konfransın keçirilmə tarixi: 26 – 28 aprel, 2023-cü il

Mədəni proqram (tur günləri): 29 – 30 aprel, 2023-cü il
İştirakçıların gəlmə tarixi:     – 25 aprel, 2023-cü il

İştirakçıların geriyə dönmə tarixi:   29-30 aprel, 1 may 2023-cü il
Tezilərin təqdim edilməsi üçün tarixlər: – 31 mart 2023-cü il (son)