Riyaziyyat və Mexanikanın Müasir Problemləri - 2023

26-28 aprel, 2023

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Proqram Komitəsi

 • Abbasov Elxan  – Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, Bakı, Azərbaycan Respublikası
 • Aslanov Həmidulla  – Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, Bakı, Azərbaycan Respublikası
 • Babayev Əli  – Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, Bakı, Azərbaycan Respublikası
 • Əliyev Əkbər   – Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, Bakı, Azərbaycan Respublikası
 • Əliyev Ziyadxan    – Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, Azərbaycan Respublikası
 • Həsənova Tamilla   – Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, Bakı, Azərbaycan Respublikası
 • İsmayılov Vüqar    – Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, Bakı, Azərbaycan Respublikası
 • Quliyev Əbdürrəhim   – Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, Bakı, Azərbaycan Respublikası
 • Mahmudov Elmixan – İstanbul Texniki Universiteti, İstanbul, Türkiyə Cümhuriyyəti
 • Mustafayev Heybətqulu – Van, Türkiyə Cümhuriyyəti
 • Rəsulova Nazilə   – Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, Bakı, Azərbaycan Respublikası
 • Talıblı Lətif  – Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, Bakı, Azərbaycan Respublikası