Bölmələr və rəhbərləri

  • Aproksimasiya nəzəriyyəsi
  • Bərk cisim mexanikası
  • Diferensial tənliklər
  • Funksional analiz və funksiyalar nəzəriyyəsi
  • Maye və qaz mexanikası
  • Operatorların spektral nəzəriyyəsi
  • Optimal idarəetmə problemləri
  • Cəbr, riyazi məntiq və riyaziyyatın tarixi