Riyaziyyat və Mexanikanın Müasir Problemləri - 2023

26-28 aprel, 2023

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Beynəlxalq Təşkilat Komitəsi

  • Mərdanov Misir (sədr) – Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, Bakı, Azərbaycan Respublikası
  • Abdullayev Fəxrəddin – Mersin Universiteti, Mersin, Türkiyə Cümhuriyyəti
  • Dmitrişin Roman – Prikarpatiya Milli Universtitet, İvano-Frankovsk, Ukrayna
  • Əfəndiyev Yalçın – Texas Universiteti, Amerika Birləşmiş Ştatları
  • Koqinaq Ljubisa – Niş Universiteti, Niş, Serbiya
  • Timoxa Aleksandr – Ukrayna Milli Elmlər Akademiyası Riyaziyyat İnstitutu, Kiyev, Ukrayna
  • Ayupov Şavkat – V. İ. Romankovski adına Riyaziyyat İnstitutu, Daşkənd, Özbəkistan